Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από 1/1/2024 έως 20/3/2024 γίνονται οι εγγραφές των μαθητών /τριων που θα φοιτήσουν στην Α’ δημοτικού.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην  Α΄ τάξη  του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές /τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως  31-12-2018.

  Δικαιολογητικά εγγραφής:

Α. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας . Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών /τριων στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού γέννησης  από τους γονείς , αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφορικού Συστήματος myschoolτου ΥΠΑΙΘΑ.

Β.  Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό  Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Γ.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του /της μαθητή/τριας.

Δ.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Ε.  βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και πιστοποιητικό φοίτησης του Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

ΣΤ.  Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου και της πρωινής ζώνης κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωση των γονέων -κηδεμόνων.