Εκπαιδευτικοί

Σύλλογος Εκπαιδευτικών 2023-2024

Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Διευθυντής: Ψευτογκάς Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Υπεύθυνη του τμήματος Α1: Ταστανίδου Γεσθημανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Υπεύθυνη του τμήματος Β1:  Πετροπούλου Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Υπεύθυνη του τμήματος Γ1: Κουτανίτση Ελευθερία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Υπεύθυνος του τμήματος Δ1: Τζιόλας Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Υπεύθυνη του τμήματος Ε1: Ρούτσια Στυλιανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων,

Υπεύθυνος του τμήματος ΣΤ1: Αποστολίδου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων,

Παράλληλη Στήριξη: Ταφαρλή Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.50/Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής: Φαρμάκης Γρηγόριος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06/Αγγλικών: Φιλιάδου Χριστίνα

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07/Γερμανικών: Καμινιώτη Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86/Πληροφορικής: Ζησάρου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08/Εικαστικών: Τσιρουκίδου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01/Μουσικής: Τύμπα Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ91.01/Θεατρικής Αγωγής: Κυπαρισσόπουλος Χρήστος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων: Ζίλι Ροβένα